• 99857 81915
 • ఉప్పలూరి శేషగిరిరావు,
 • జ్యోతిషనిపుణులు, దుర్గగుడివద్ద, లలితానగర్, రాజమండ్రి - 533 105

Article Detail

3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

సంతానము అంటే వెంటనే మొత్తం కుజ గ్రహానికి లింకు పెట్టేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసమో అర్థం కావటంలేదు. నిజానికి కుజుడు ప్రస్తుత సమాజంలో పూర్తి చైతన్య వంతంగానే నడిపిస్తున్నాడు. పది సంవత్సరములు నిండని కుర్రవాడు ఆపోజిట్ సెక్స్ తో స్నేహం చేసి పరిగెత్తెయ్యాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఆయన చైతన్యం ఒక మోతాదుకంటే ఎక్కువగానే కనిపిస్తోంది. థ్రిల్ ఎంజాయ్ మెంటుకు ఆయనే కారకుడు. సంతానానికి ఒక ప్రోజెక్ట్ మేనేజర్లాంటి వాడు. కాని ఆయనదే పూర్తి బాధ్యత కాదు. ఒక వస్తువుని మనం తయారు చేయాలంటే దాన్నిఒక ప్రోజెక్ట్ గా తీసుకుంటాము. దానికి ఒక ప్రోజమేనేజర్, నలుగురు సూపర్వైజర్లు, ఒకడైరెక్టరు కావాలి. అలాగే వస్తువు తయారీకి సంబంధించిన ద్రవ్యాలు, రా మెటీరియల్స్, దానికో స్టోర్ ఇన్ చార్జి ఇవన్నీ అవసరము ఎలాగో, అలాగే ఇక్కడ సంతతికి కూడ సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు. వారు కరక్టు పొజిషన్లో ఉన్నారా లేదా, పత్ర స్థానాధిపతి పొజిషన్ ఏమిటి, పత్రస్థాన స్థితిగత గ్రహ పరిస్థితి ఏమిటి, పత్రస్థానానికి ఏదైనా శుభాశుభ దృష్టి ఉన్నదేమో దాని పరిస్థతి ఏమిటి, అలాగే పత్రకారకుడు గురుడు ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టరే. వీరందరూ ఓకే అని సిగ్నల్ ఇచ్చి సైన్ చేయాలి కదా, అంతకంటే ముఖ్యమైనదిరా మెటీరియల్స్ వీర్యకణాలు ఈ ప్రాజెక్టికి ప్రధానమైన ధాతువలు. ఇవి ఎవరు సప్లై చేస్తారు. శుక్ర గ్రహము మాత్రమే సప్లై చేస్తుంది. ఇంకెవరూ చేయలేరు కూడా ఈ కణాలు మేన్ఫేక్చరు చేస్తుంది, స్టోరేజ్ చేస్తుంది, సప్లై కూడా చేస్తుంది. ఈ గ్రహ పరిస్థితికూడా చెక్ చేయాలి కదా, ఒకవేళ తేడాగా ఉంటే దీనికి సంబంధించిన శాంతులు చేయాలి కదా, బొబ్బరు దానము చేయాలి కదా. తినాలి కదా, ఆవుపాలు తాగాలి కదా, ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, ఆవునెయ్యి వాడాలి కదా. శుక్రుని అధిష్టాన దేవత మహాలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మిని పూజించాలి కదా, హోమం చేయించాలి కదా. ఇవి ఏమైనా చేస్తున్నారా, కుజుడు, కందులు, సుబ్రహ్మణ్య అభిషేకం, షష్ఠి చవితి చాలా చేసేసాం, కాని ఎందుకో ఫలించటంలేదు అంటున్నాము. కజగ్రహము ఎంతటివారికైనా ప్రస్తుత సమాజంలో పూర్ణ చైతన్య వంతుడే ఆయనకు రా మెటీరియల్ శుక్రకణాలు అందించాలి. అలాగే మొదట అనుకొనినట్లు పత్ర స్థానాధిపతి, పత్రస్థితినాయకుడు, పత్ర స్థానానికి దృష్టినాధుడు, పుత్ర కారకుడు ఈ సూపర్వైజర్స్ అందరూ ఓకే సిగ్నల్స్ ఇవ్వాలి కదా. వారు సరిగా లేనట్లైనా వారికి శాంతి చేయాలికదా. అపుడు కుజుడు ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేస్తారు. అంటే ఫ్రిజ్లో పాలు పళని పాడవకుండా ఎలా కాపాడుకుంటామో అలాగే స్త్రీ పరుష కణాలతో ఏర్పడే గుడ్డుని జాగ్రత్తగా తగినంత టెంపరేజర్ని ఉంచి కాపాడే బాధ్యత కుజుని వంతు అవతుంది. కాబట్టి జపతపాదులు చేసేటపుడు కుజదోషము ఉన్ననూ లేకపోయిననూ ఆయనకు చేసే శాంతులతోపాటు శుక్రునికి కూడా శాంతులు చేయాల్సిన అవసరము ఉందేమో గమనించి పాటించాల్సిన అవసరము ఉంది. పాటిస్తే ఫలించే అవకాశము ఉంటుంది. ఇలా సంతానము లేటవతోందని పూర్వం పెద్దవాళ్ళదగ్గరకు వెళితే ఆవుని పెంచమని సలహా ఇచ్చేవారు. అప్పటిలో అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక ఆవను తెచ్చుకుని పెంచుకునేవారు. ఏడాది తర్వాత పిల్లలు పుట్టడము వెంటనే పెద్దాయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఆవుని మీరు చెప్పినట్లు పెంచామని దైవికంగా ప్రయత్నం ఫలించిందండి అని చెప్పేవారు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఆవుని పెంచుకున్నప్పుడు వచ్చే పాలు, పెరుగు, నెయ్యి ఇంట్లో వాడుకుంటారు కదా. ఆ ధాతుపష్టికి ఇది మహా ఔషధం అన్నమాట. ఇది కనిపించని వైద్యం, అట్లాగే శ్రావణ మంగళవారం నోములలో కూడా ఆవనెయ్యి వత్తులలో చివరిది లోపలికి తీసుకోవడం ఆచారం. ఇప్పడు ఆవుని పెంచమనటానికి బదులు ఆవుపాలు వాడమంటున్నాము. అలాగే స్త్రీలు సంతాన ప్రాప్తి కొరకు రావిచెట్టుకి ప్రదక్షణలు చేయుటవలన గర్భ సంబంధిత సమస్యల నివారణ, మరియు అభిషేకించిన అవపాలు త్రాగుట వలన గర్భశుద్ధి జరుగును. ఇవన్నీ మనము గ్రహించి పాటించే ప్రయత్నం చేస్తే శుభమే జరుగుకుంది.         అలాగే వధూవరులు ఆనందంగా జీవించాలంటే ప్రకృతిలో కుజ శుకృల పాత్రయే ఎక్కువ ఉంది. వారిద్దరూ సమఉజ్జీలో ఉంటే చక్కటి సంసారజీవనం జరుగుతుంది. అందుచేత కుజగ్రహ అధిష్ణానదేవత అయిన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామిని కుజగ్రహ అవతారమైన లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని నవదేవీమాత లలితాదేవిని మరియు శుకృని అధిష్టానదేవత, నవదేవీమాత అయిన మహాలక్ష్మీదేవిని నిత్యము అర్చించుకొనినట్లయిన జీవనమంతా ఆనందమయం అవుతుంది అనుటలో సందేహము లేదు. ---ఇక్కడ గ్రహాలకు శాంతి చెయ్యి - పైన ఉన్న గ్రహాలు అనుగ్రహిస్తాయి.---

Related Articles
 • 1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

  1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

 • 2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

  2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

 • 3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

  3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

 • 4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

  4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

 • 5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

  5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా