• 99857 81915
 • ఉప్పలూరి శేషగిరిరావు,
 • జ్యోతిషనిపుణులు, దుర్గగుడివద్ద, లలితానగర్, రాజమండ్రి - 533 105

Article Detail

4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

ప్రస్తుత సమాజములో పంచాగమునందు చూపబడిన వధూవర గుణమేళన చక్రప్రకారము ఎవరికి వారు చూసుకుని 18 పాయింట్లు తగ్గితే వచ్చిన సంబంధం వదులుకుని 18 పాయింట్సుకి పెరిగితే వారే కన్ఫార్మ్ చేసుకొనటము జరుగుతోంది. అనుభవంలో 18కన్నా తగ్గినవారు ఆనందంగా ఉండడం చూస్తున్నాము. అలాగే 18 పాయింట్లకన్నా పెరిగినవారు ఇబ్బందులు పడటము చూస్తున్నాము. ఒకవ్యక్తి యం.టెక్ చదివి 100% మార్కులు పొంది ఒక కాంట్రాక్టరు దగ్గర అసిస్టెంటుగా పనిచేసేవారు ఉన్నారు. అదే మరొక వ్యక్తి సాధారణ మార్కులతో ఐటిఐ పాసయ్యికార్పొరేట్ సంస్థలలో చీఫ్ ఇంజనీరుగా పనిచేస్తున్నారు. అంటే ఇచ్చట మారులు ప్రధానము కావటంలేదు. దమ్ము సత్తా ఎంత ఉంది అనేది ముఖ్యం. అది జాతక చక్రం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని తెలుస్తోంది. గుణమేళన చక్రం చిన్న ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ బిట్ పేపరులాంటిది అని అనుకోవచ్చు. జాతక చక్రము మెయిన్ పేవరు లాంటిది. ఈపొంతన విషయంలో చాలా మంది సందిగ్ధంలో చాలా కన్య్ఫూజ్ అవతున్నారు. ఈ వధూవర పొంతనల విషయంలో కొందరు ఏకవింశతి కూటములని, కొందరు ద్వాదశ వర్గములని, కొందరు దశ వర్గములని, కొందరు అష్టకూటములని, కొందరు షడ్వర్దములని, మరికొందరు చతుర్వర్గములని విభిన్న వాతావరణము కనిపిస్తోంది.
 
ఏకవింశతికూట వర్గములు :
 1. గ్రహ మైత్రి వర్గము, 2. గుణ వర్గము, 3. స్త్రీ దీర్ఘవర్గము, 4. యోని వర్గము, 5. నాడీవర్గము, 6. రాశి వర్గము, 7. మహేంద్ర వర్గము, 8. గణిత ఆయుష్య వర్గము, 9. ఆయ వర్గము, 10. వశ్య వర్గము, 11 దిన కూటమి, 12 జాతి వర్గము (వర్ణకూటమి), 13 నక్షత్ర జాతి వర్లు, 14 వేదా వర్గము, 15 పక్షి వర్గము, 16 రజ్జు వర్గము, 17. యోగినీ వర్గము, 18. లింగ వర్గము, 19. భూత వర్గము, 20. చంద్రయోగవర్గము, 21 గోత్ర వర్గము ఈ విధముగా ఉన్నను వాడుకలో పలు పంచాంగములందు తెలుపబడిన అష్టకూటమికి సంబంధించిన గుణమేళన చక్రమును ఫాలో అవటం జరుగుతోంది.
          అసలు గుణమేళన చక్రాన్ని పరిశీలించినట్లయిన అష్టకూటమిలో ఎనిమిది రకాలభావాలను పరిశీలించడం జరుగుతోంది. కాని అది ఒక్క చంద్రగ్రహ ప్రభావంతో మాత్రమే పరిశీలిస్తున్నాము. విపలంగా పరిశీలించినపుడు  1. వర్ణము (ఇరువరి యొక్క రాసులు ఏవర్ణము పరిశీలించుట), 2 వశ్యవర్లు (నర, జల, చర త్రివర్గ రాశులను పరిశీలించుట) 3. రాశికూటమి (వధూవరుల జన్మరాశులకు గల అవినాభావ సంబంధములను చంద్ర బలముచే పరిశీలించుట), 4 గ్రహమైత్రి, (జనన కాల చంద్ర స్థితి రాశి నాధుల మిత్రత్వ శత్రుత్వ సమతత్వములను, షష్టాప్టకాలు, ద్వి ద్వాదశాలు పరిశీలించుట) 5. యోనికూటమి (వైరముకాని జంతువులను పరిశీలించుట), 6 గణ కూటమి (దేవ, మనుష్య రాక్షన గణములను పరిశీలించుట), 7 నాడీ కూటమి (వాత, పిత్త శ్లేష్మాది ఆరోగ్యవిషయములపై ఆది, మధ్య, అంత్య నాడీ గుణములను పరిశీలించుట) 8. నక్షత్ర నిర్ణయము (వధూ  నక్షత్రము లేదా నామ నక్షత్రమునుండి వరుడు జన్మనక్షత్రము లేదా నామ నక్షత్రమునకు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, పంచమ, సంకర జాతుల ఆధిక్యతను గమనించుట, మరియు వధువనుంచి వరుని వరకు తారా బలమును కూడా గమనించుట) ఇవ్విధమాలైన ఈ అష్టకూటమిలోని 8గణములను పరిశీలన ప్రమేయమే ఈ గుణమేళన పట్టికస్వరూపము మరి ఇంత పరిశీలన జరిపినప్పటికి ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతోంది అనేది చెప్పలేని పరిస్థితి. కారణం ఇది కేవలము చంద్రగ్రహ సంబంధముగానే ఏర్పరచినందువల్ల, నక్షత్ర రీత్యా, చంద్రగ్రహ రీత్యా, జన్మరాశి రీత్యా లేదా వామనక్షత్ర, చంద్రగ్రహ నామరాశిరీత్యా ప్రాధమిక అంశాలకు మాత్రమే పరిమితమైనదిగా చెప్పవచ్చు.
            సింహరాశికి సప్తమ రాశి కుంభ రాశి, మరి కుంభరాశికి సప్తరాసి సింహరాసి రాశ్యాధి పతులు శత్రువలు అయినప్పటికి వాటిలో వివాహము అయినవాళ్ళ బాగానే ఉంటున్నారు కదా. అలాగే తారను చూసినపుడు అమ్మాయినుంచి అబ్బాయికి చూచుటయే ప్రధాన మైనదిగా వస్తోంది. అటువంటపుడు అశ్విని నక్షత్ర అమ్మాయిని రోహిణి నక్షత్ర అబ్బాయికి క్షేమ తార. రివర్సులో అబ్బాయినుంచి అమ్మాయికి నైధనతార వస్తోంది. మరి అబ్బాయికి నైధనతార అయినప్పటికి పనికివస్తుందా, ఫలితం ఎవరికైనా ఒకటే కదా అంటే ఇక్కడ తార ప్రధానం కాదని తెలుస్తోంది. నైధనతార అయినప్పటికి 23 పాయింటు వస్తున్నాయి కదా. 18 పాయింట్లు దాటితే చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు కదా. మరినైధనతార వద్దంటారేమిటి. మరొకటి కృత్తికా నక్షత్రం అమ్మాయికి మూలా నక్షత్రం అబ్బాయిది మిత్రతార అయింది. రివర్సలో అబ్బాయినుంచి అమ్మాయికి చూచినట్లయిన విపత్తార అవతున్నది. 29 పాయింట్స్ వచ్చాయి కదా, ఇక్కడ కూడా 18 పాయింట్స్ దాటాయికదా, విపత్తార వద్దంటారేమిటి? భరణీ నక్షత్రం అమ్మాయికి మృగశిరా నక్షత్రం అబ్బాయికి క్షేమ కార అయినది మరి క్షేమతార అయినప్పటికి 15 పాయింట్లు మాత్రమే వచ్చాయికదా. క్షేమ తార అయినదని ముందుకువెళ్ళారా, 18 పాయింట్లకంటే తక్కువ వచ్చినవి కనుక అకడ ఆగాలా? నిర్ణయము ఏం తీసుకోవాలి. మరొకటి మూల నక్షత్రం అమ్మాయికి కృత్తికా నక్షత్రం అబ్బాయికి విపత్తార అయినది మరి 29 పాయింట్స వచ్చాయి కదా, విపత్తార వద్దంటారేమిటి? ఇక్కడ అష్ట కూటమిలో ఎనిమిదవ భాగంగా కారము గమనించే సాంప్రదాయము ఉన్నప్పటికి తార అనేది ముహూర్త భాగంలో ముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడుతోంది. అక్కడ కూడా కొన్ని నవకాల్లో ఎగ్జంపన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఆశ్లేష అత్తగారికి గండము, మఖ మావగారికి గండము, మూల ముసలమ్మకి గండము, విశాఖ, జ్యేష్ట నక్షత్రాలకి అయితే వధూవరుల సోదరులకు గండము ఇలా కేవలము నక్షత్రాన్నిబిట్టి అంచనా వేయటము చాలా విపరీత ఆలోచనలు అట్లాంటి దోషాలకి జాతక చక్రములో నివృత్తులు ఉంటాయి. జన్మ లగ్నాత్ 3, 4, 7, 9, 10 భావాలపై చంద్రుడకాని భావాధిపతులు శుభగ్రహ సంబంధం కలిగి ఉన్నటైన నివృత్తి కలిగినట్లుగానే భావించాలి. ఏ హాని ఉండదు.
            వివాహ విషయమై విరోధ జంతువులు : లేడి-కుక్క ఆవు-పులి, పాము-ముంగిస, సింహము - ఏనుగు, గుఱ్రము - దున్నపొతు, కోతి - మేక, ఎలుక - పిల్లి.
      
     వధూవరులకు పరస్పర వైరము కలిగించు వేధ నక్షత్రములు : అశ్విని - జేష్ట, భరణి - అనూరాధ, కృత్తిక - విశాఖ, రోహిణి - స్వాతి, ఆరుద్ర - శ్రవణము, పనర్వను - ఉత్తరాషాడ, పష్యమి - పూర్వాషాడ, ఆశ్రేష - మూల, మఖ - రేవతి, పుబ్బ - ఉత్తరాభాద్ర, ఉత్తర - పూర్వాభాద్ర, హస్త - శతభిషము ఈ తారలకు వేధ కలిగి యుండును. కావన ఈ నక్షత్రముల జంటలలో ఒక జంట దంపతుల నక్షత్రములు ఉన్నచో వారికి కలహ కరంబు అగును. ద్విపాద నక్షత్రములకు చిత్త-మృగశిర -ధనిష్టలు పరస్పర వైరము కలవై యుండును. 
                        అలాగే త్రిజ్యేష్ట వివాహమునకు వధూవరులు ఇరువరు మొదటి సంతానమై వారిలో ఒకరు జ్యేష్ఠమాసమున పట్టినను లేక ఒకరు జ్యేష్ణా నక్షత్రమున పట్టినను కూడా త్రిజ్యేష్ట అనబడును. అట్లే జన్మతారయై అనగా ఇరువరిది జ్యేష్ఠనక్షత్రము అయి ఒకరు అందులో ఒకరు జ్యేష్టు లైనచోకూడ త్రితేష్ణ అనబడును. స్త్రీ పరుషసంతానములో మొదటి సంతతిని జ్యేష్టులు అందురు. వీరికన్నమందర ఎవరైనా మృతులైనచో బ్రతికిన వారిలో జ్యేష్ఠులుగా లెక్సించరాదు. వధూవరులు ఇరువరు జేష్టలైనచో జేష్ఠమాసమున వివాహము చేయరాదు.
               బ్రాహ్మణులకు గ్రహమైత్రి, క్షత్రియులకు గుణ కూటమి, వైశ్యులకు రాశికూటమి లేక  స్త్రీ దీర్ఘకూటమి, శూద్రులకు యోని పొంతనము చూచుటే సాంప్రదాయము. ఇక అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పష్యమి, మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర, హస్త, చిత్త, విశాఖ, అనూరాధా, పూర్వాషాడా, ఉత్తరా షాడా, శ్రవణం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి ఈ 19 నక్షత్రములవారు వధూవరులకి ఏక నక్షత్రము అయినను వివాహము జరిపించవచ్చును. మిగతా నక్షత్రాదులకు పాదభేదము ఉన్నప్పటికి రాశి ఒకటే అయినను లేదా రాశిబేధము ఉన్నప్పటికి వదిలివేయుటే మంచిది. పైనక్షత్రములు ఒకటే అయినను చేసుకోవచ్చునను సాంప్రదాయము ఉన్నప్పటికి కొద్దిగా విశ్లేషించి చేసుకొనుట మంచిది. లేనట్లయిన ఒకే నక్షత్రము అయినప్పడు కొన్నిసమయామాలలో వధూవరులకు ఒకే గ్రహదశ జరుగవచ్చును. బాగుండవచ్చును, లేదా బాగుండకపోవచ్చును. గోచార వశాత్తూ ఇద్దరికి ఏలినాటి శని, రాహుకేతువల పరిస్థితి సరిలేనిచో ఇద్దరికి ఒకే విధమైన గ్రహ గతులు జరుగుతున్నపుడు కొన్ని సమయములందు అప్, కొన్ని సమయములందు డౌను జరుగవచ్చును. అలాంటి సమయములందు ఎవరు ఓదార్చెదరు. అదే ఇరువురి నక్షత్రములు వేరైనచో ఎవరో ఒకరి జాతక గోచార ప్రభావములా బాలన్స్ చేస్తూ ఉండవచ్చును కదా, ఉండే అవకాశము ఉందికదా, అందుచేత తప్పడు ఆనుకొనునప్పుడు వధూవరుల తాతకచక్రములను విశేషించిన తరువాతనే ముందుకు వెళ్ళుట మంచిది.
        ఇత్యాది విషయములను విశ్లేషించినపుడు నక్షత్ర పాంతనే ప్రధానమనుకొనినప్పటికి వధూవరరాశులు శత్రు, లేదా షష్ణాష్టకాలు అయినప్పటికి, నక్షత్రాలు ఏకనాడైన, రాశ్యాధి పతులు విరోధులైన, వధూవరులకు విపత్తారలు, నైధన తారలు అయినప్పటికి, వధూవర జన్మణాతకాలండు లగ్న చతుర్ధ పంచమ సప్తమ అష్టమ భావాలు అధిపతులు కారకులు కుజ గురు శుక్రులు బలములు ఉన్నచో ఈ గుణమేళన చక్ర ప్రభావము ఉండుటలేదు. అందుచే వధూవరుల ఇరవరికి జాతక పరిశీలన మాత్రమే ముఖ్యమని అనుభవములో తెలియుచున్నది.
 
---ఇక్కడ గ్రహాలకు శాంతి చెయ్యి - పైన ఉన్న గ్రహాలు అనుగ్రహిస్తాయి.---

Related Articles
 • 1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

  1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

 • 2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

  2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

 • 3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

  3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

 • 4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

  4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

 • 5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

  5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా