• 9985781915 ; 9014964715
  • జ్యోతిషనిపుణులు, దుర్గగుడివద్ద, లలితానగర్, రాజమండ్రి - 533 105

Guru Dakshina

Guru Dakshina

Online transfer – A/c : 33630405858
Drawn in favor of : uppuluri seshagirirao
Branch : State Bank of India main branch
Rajamahendravaram
Ifsc code : sbin0000904
Note : after transferring the online gurudakshina kindly send the details to
Email : uppuluri.seshagirirao@gmail.com
Note: జాతక పరిశీలన, వధూవర పొంతనలు, ఆరోగ్యము, ధనాభివృద్ధి వివాహ జీవితము, సంతానాభి వృద్ధి, ఉద్యోగ వ్యాపారాదులు, గృహాది ఆస్తులు, ఇత్యాది విషయములు ముఖాముఖీ గాని ఆన్లైన్లో గాని ఫోనుద్వారా గాని ఫోనులో అపాయిన్ మెంటు తీసుకుని సంప్రదించ వచ్చును.

Contact Me