6.రత్న ధారణకు సంశయాలే

ప్రస్తుత సమాజములో ఎవరికి ఉన్న పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి వారివారి విధానాన్ని బట్టి చెబుతూ ఉంటారు. మరి అందరూ తలోరకంగా ధరించమంటుంటే ఏది ఆచరించాలి అనేది రత్నం ధరించేవానికి సందేహంగానే ఉంటుంది. మరి ఎలా?

1. ఒకరు జన్మ నక్షత్రాన్ని తెలుసుకొని నక్షత్రాధిపతిని బట్టి దానికి సంబంధించిన రత్నం ధరించమని చెబుతారు.

2. మరొకరు జన్మరాశి ఏది అని ఆ రాశ్యాధిపతిని బట్టి దానికి సంబంధించిన రత్నం ధరించమని చెబుతారు.

3. మరొకరు జరుగుతున్న మహా దశానాధుని బట్టి దానికి సంబంధించిన రత్నంను ధరించమని

4. మరొకరు జన్మ లగ్నాధిపతి దానికి సంబంధించిన రత్నాన్ని ధరించ మంటారు.

5. మరొకరు జన్మించిన తేది, నెల, సంవత్సరములను బట్టికూడా ధరించమంటారు.

6. ఒకొక్కసారి గోచార చక్రమునందు ఏదైనా పాపగ్రహము సరైన స్థితిలో లేనట్లయిన దాన్ని బట్టికూడా ధరించమని చెబుతుంటారు.

7. మరొకరు అడిగే వ్యక్తి ఎప్పుడు పుట్టాడో తెలియదని విన్నవించుకున్నప్పుడు వారి నామనక్షత్ర రాశులను బట్టి ఆయా అధిపతులను బట్టి ధరించ మంటారు.

8. మరొకరు ఇప్పుడు ఫలానా యోగం జరుగుతోంది కాబట్టి ఫలానాది బాగుంటుంది అని ఆ గ్రహమును గుర్తించి దానికి సంబంధించిన రత్నంను ధరించమంటారు. నిజానికి గ్రహ శాంతికనో గ్రహం ఏదో శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయనో మనము ధరిస్తూ ఉంటాము. మరి ఇన్ని రకములుగా ధరించే పద్ధతులు ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రకారము ధరించాలి? ఒకొక్కప్పుడు ఈ గ్రహం బాగులేదు జపం చేయించండి లేదా ఈ రత్నం పెట్టండి అంటున్నాము. కాని ఆ గ్రహం పీడించాలి అని పూర్వజన్మ సుక్రుతం వల్ల ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిమీద డ్యూటీకి వచ్చింది అనుకోండి మనమంటే ఒకడ్యూటీ చేయమంటే సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా మరొక డ్యూటీ తగిలించుకొని ఏ మెప్పుకోసమో చేస్తూ ఉంటాము. మరి గ్రహాలు అలా కాదుకదా. షెడ్యూలు ప్రకారము ధర్మాన్ని ఆచరించి తీరతాయి. మరి అట్లాంటప్పుడు ఆ పాప గ్రహానికి రత్నం ధరిస్తే అగ్నికి అర్ఘ్యం పోసినట్లే అయి మరింత బలం పెరిగి చెడు ఫలితాలు కూడా కలుగవచ్చు. అలాగే జన్మ నక్షత్రం ఇది కదా అని దాని అధిపతి ఈ గ్రహం కదా, ఈ గ్రహం కాబట్టి దీనికి ఈ రత్నం పెట్టండి అనచ్చు కాని ఆ జాతకునికి ఆ జన్మ నక్షత్రాధిపతి స్థితి జాతక చక్రములో బాగోక పోయినట్లయిన అది ధరించటమువలన చెడు ఫలితాలు పొందినను ఆశ్చర్య పోనవసరము లేదు. మరి ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఏం చేయాలి? ఎలా ధరించాలి? అని ఆలోచించినట్లయిన మనకి పది మంది స్నేహితులు ఉన్నారనుకుందాము. ఆ పదిమందిలో తొమ్మిది మంది వారి వారి పనులలో ఉండవచ్చును. కాని ఒకడు మాత్రము మనలని తరచు వెంటాడుతూ ఉండవచ్చు. ఇంటికి వస్తూ పోతూ ఉండవచ్చు. యోగక్షేమాలు తెలుసుకొనవచ్చు. ఫోనులు చేయవచ్చు. ఒకో రోజు కనిపించకపోయినను మనగురించి మనమేలు గురించి ఆలోచించవచ్చు. కనిపించనవెంటే ఎంతో ఆర్ద్రతతో ఎక్కడికి వెళ్లావు ఈ వారం అసలు కనిపించలేదు ఖంగారు పడ్డాను చెప్పవచ్చును కదా ఏదైనా అవసరమయితే నేను ఉన్నాను కదా. నన్ను పిలు అని ఎంతో ప్రేమతో విలపిస్తాడు. ఆ స్నేహితుడినే క్లోస్ ఫ్రెండ్, చైల్డుడ్ ఫ్రెండ్ అంటున్నాము. అంటే ఆ వ్యక్తికి మనం కనిపించినను కనిపించకపోయినను మనము ఎప్పుడూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నారన్న మాట. మిగతా వారు వారి వారి వ్యవహారాదులలో వారు ఉంటే ఉండవచ్చును కదా. అలాగే ఒక వ్యక్తి జన్మ సమయాన్ని బట్టి ఏఏ గ్రహాలు ఎలా ఉన్నప్పటికి గ్రహ కుటుంబమునందు ఏదో ఒక గ్రహం వల్ల ఎల్ల వేళల యందు ఎనీ మేలు చేసేదిగా శుభం చేకూర్చేదిగా ఉంటుంది. ఆ గ్రహం లగ్నాధిపతా. ధర్మాధిపతా, కుటుంబాధిపతా, కళత్రస్థానాధిపతా, లాభాధిపతా లేక మరొకటి ఏదైనప్పటికి ఏ గ్రహమైనప్పటికి దానిని పరిశీలించి విశ్లేషించి ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన రత్నమును ధరించినచో ఎంతోకొంత మేలు జరిగే అవకాశము ఉంటుంది. 

రత్నధారణవిధానము :

1. రవి : కెంపు – బంగారముతో కుడిచేతి ఉంగరపువేలికి ధరించాలి.

2. చంద్ర: ముత్యము – వెండితో కుడిచేతి చూపుడువేలికి ధరించాలి.

3. కుజ : పగడము – రాగితో కుడిచేతి ఉంగరపువేలికి ధరించాలి.

4. బుధ :

5. గురు : పుష్యరాగము – బంగారముతో కుడి చూపుడువేలికి ధరించాలి.

6. శుక్ర : వజ్రం – బంగారముతో ఎడమచేతి చూపుడువేలికి ధరించాలి.

7. శని : నీలం – వెండితో ఎడమచేతి మధ్యవేలికి ధరించాలి.

8. రాహు: గోమేధికం – సత్తులోహంతో కుడిచేతి మధ్యవేలికి ధరించాలి.

9. కేతు : వైఢూర్యం – పంచలోహములతో ఎడమచేతి చిటికెనవేలికి ధరించాలి.

పచ్చ – వెండితో కుడిచేతి చిటికెనవేలికి ధరించాలి.

12.ముఖ్య జ్యోతిష విషయములు

12.ముఖ్య జ్యోతిష విషయములు 1. మాసము : శుక్లపక్షము, కృష్ణపక్షము అను రెండు పక్షములు కలదియు, ముప్పదిvతిథులు ఆత్మగా కల కాలమును మాసము అందురు. 2. సౌరమాసము : సూర్యుడు ఒకరాశి నుంచి మరియొక

Read More »

7.ముహూర్తమునకు గ్రహగతులే ముఖ్యమా!

7.ముహూర్తమునకు గ్రహగతులే ముఖ్యమా! మనము ఏ కార్యానికైతే ముహూర్తాన్ని నిర్ణయిద్దామని అనుకుంటామో అంటే అక్షరాభ్యాసమా, ఉపనయనమా, వివాహమా, వ్యాపారమా, గ్రుహప్రవేశమా ఏమైనా కావచ్చు ఒకొక్క కార్యానికి ముహుర్త భాగములో ఒకొక్క భావము పర్టిక్యులర్గా శుద్ధిగా

Read More »

13.శాంతి విధానేన రోజువారి పారాయణలు

13.శాంతి విధానేన రోజువారి పారాయణలు ఆదివారము : ఆధిపత్యము – రవి, అధిదేవత – అగ్ని, ప్రత్యధిదేవత – ఋద్రుడు, అధిష్ఠాన దేవత – శివుడు, నవదేవీ మాత – గాయత్రీదేవి, పరమాత్మ అంశ

Read More »