ఆత్మ బంధువులకు శుభోదయం, తల్లిదండ్రులే ప్రత్యక్ష దైవము, సద్గురువే మోక్షమునకు మార్గదర్శి. ఓం నమో భగవతే వేంకటేశాయ, మనశ్శాంతికి మూలము ధర్మాచరణ, భవిష్యత్తుకు మూలము మన ప్రవర్తన, సమస్యలకు మూలము పూర్వ జన్మ (అదే నేటి గ్రహస్థితి) శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి నిత్యారాధన చేయండి విజయసిద్ధి మనశ్శాంతిని లబ్ది పొందండి. సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు.

ASTROLOGICAL SERVICES

జ్యోతిష భాగము - ఫలితాలు

ఆరోగ్యము, విద్య, ఉద్యోగము, వ్యాపారము, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్థులు కొనుట, అమ్ముట, వివాహ సంబంధవిషయములు,సంతానవిషయములు,రాజకీయములు, పరిశ్రమలు, కోర్టు వ్యవహారములు, విదేశీ ప్రయాణములు, ఇత్యాది విషయములు దైవికముగా నాకు ఉన్న కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానముతో జాతకచక్రములు పరిశీలించి నన్ను సంప్రదించినవారికి హృదయపూర్వకముగా గైడ్ చేయగలను.

ముహూర్తములు

శుభకార్యములు ప్రారంభం లో గుర్తుకొచ్చేది మొదటగా ముహూర్తము. యే కార్యము  తల పెడతామో దాని సంబంధిత గ్రహబలము ,తారబలము , చంద్రబలము ,లగ్నబలము ,అష్టమశుద్ది చూసి నిర్ణయించుట శుభప్రదము.

జప శాంతులు

నిత్య జీవనంలో విద్యార్ధి దశనుంచి చివరివరకు మనకు అనేక విధులు వుంటాయి.

 

హోమశాంతులు

1.నవగ్రహ హోమము, 2.లక్షీగణవతి హోమము,      3.మహాలక్షీహోమము,    4.సరస్వతీ హోమము,   5.సుదర్శనహోమము,   6.మృత్యుంజయ హోమము

వాస్తు

పంచభూతాలు ఆధారముగానే మన జీవనసాగరంలో మనం నివసించే ఇంటినే ఒక ప్రధాన శక్తిగా చూస్తాం. అనాదిగా పంచ భూతాలకు అనుగుణముగానే వసతి గృహాలు, పశుశాలలు, ధాన్యాగారాలు, యంత్ర శాలలు, దేవాలయములు, విద్యాలయములు, వైద్యాలయములు మొదలగునవి అన్నియు క్షేత్ర పరీక్ష చేసి ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి అనేది లెక్కలువేసి నిర్మించుకొనటం జరుగుతూ వస్తోంది. అదే శుభదాయకం.

రత్న ధారణ

అనుభవమున  ఏదో ఒకటి ధరించుటకంటే జాతకచక్రముపరిశీలించి లైఫ్ టైంలో ఎనీటైం మనకు అనుకూలముగా ఉన్న గ్రహమునుగుర్తించి దానికి సంబంధిత రత్నమును ధరించుట శుభ్రప్రదము.